Close

MicroPython

Controlling Neopixel LED ring with Feather Huzzah ESP8266 and MicroPython

In dit project experimenteer ik met de aansturing van LED’s en meer in het bijzonder de Neopixel van Adafruit. Hardware Feather Huzzah ESP8266 (Kiwi Electronics) NeoPixel Ring – 12 x WS2812 5050 RGB LED drivers included (Kiwi Electronics) Language MicroPython Tutorial Adafruit Adafruit MicroPython Code Github

Read More

MicroPython installeren op Huzzah Feather ESP8266

Tutorial voor het installeren van MicroPython op de Huzzah Feather (speciale uitvoering van de ESP8266 microboard). MicroPython is een versie gebaseerd op Python bedoeld voor IoT devices zoals microcontrollers. MicroPython heeft dezelfde basis functionaliteit als Python, maar dan in vereenvoudigde vorm. Links: https://learn.adafruit.com/micropython-basics-how-to-load-micropython-on-a-board/esp8266 http://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/esp8266/tutorial/dht.html Installatie: De Huzzah Feather draait standaard […]

Read More