Close

neopixels

Controlling Neopixel LED ring with Feather Huzzah ESP8266 and MicroPython

In dit project experimenteer ik met de aansturing van LED’s en meer in het bijzonder de Neopixel van Adafruit. Hardware Feather Huzzah ESP8266 (Kiwi Electronics) NeoPixel Ring – 12 x WS2812 5050 RGB LED drivers included (Kiwi Electronics) Language MicroPython Tutorial Adafruit Adafruit MicroPython Code Github

Read More